Poetski kabare Marka Tomaša u Krsmancu

Dnevnik teroriste (39): Kanibalizam