Impressum

Glif (grč. γλυφή – uklesati, ugravirati) predstavlja grafički znak koji ponekad utiče i određuje sadržaj i vrednost drugih znakova uz koje se koristi. U tom smislu, njegovi najtipičniji predstavnici su dijakritike. Kako se znakovi uvek tumače i dekodiraju u skladu sa određenim kulturnim i društvenim obrascima, tako je i želja našeg uredništva da pratimo i proučavamo načine na koje se pojave u književnosti, kulturi i umetnosti manifestuju u sadašnjem trenutku, na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou.

Glif je pokrenut 2014. godine sa idejom da pruži digitalni medijski prostor u kome će se teme iz društvenog i kulturnom polja obrađivati na zanimljiv, inovativan i antiakademski način. Glif hoće da bude otvoren i inkluzivan za najširi spektar čitateljki i čitalaca koje ove teme interesuju.

Naša redakcija želi da, koliko je to moguće, izbegne dominatne društveno-političke i kulturološke tendencije, što u startu isključuje mogućnost nekog striktnijeg i užeg programskog određenja. Iako neki to možda vide kao manjkavost, redakcija Glifa to vidi kao svoj zadatak.

Uredništvo: Danilo Lučić i Vladimir Manigoda

Dizajn: Jelena Lugonja

Lektura i korektura: Glif

Saradnici i saradnice: Jelena Anđelovska, Sara Radojković, Ivana Rogar, Ana Seferović, Marko Tomaš, Novak Đukić, Nađa Bobičić, Nikola Nikolić, Nebojša Živanović, Ivan Isailović, Miloš Živković, Tamara Krstić, Jasmina Vrbavac, Saša Ćirić, Ivan Đurđević, Jelena Nidžović, Slobodan Ivanović, Ana Marija Grbić, Silvija Monros Stanković, Aleksandar Šurbatović, Irena Simić

Mejl: redakcija@glif.rs

Napomena: Mišljenja i stavovi autora i autorki izneseni u njihovim tekstovima objavljenim na našem portalu ne odražavaju nužno mišljenja i stavove uredništva.