Toni Morison o rasnoj lepoti i mržnji

Senka i Santiago („Kintsugi tijela“, Senka Marić)

Drugačiji talasi (“Naplavine”, Karen Gilis)

Maša Seničić: „Čitajući Luisa Kerola naletela sam na…” – razgovor o knjizi „Povremena poput vikend-naselja” (Treći Trg, 2019)