Stiven Fraj – Šta nas čini ljudima?

Pripovjedni tok od jedne amplitude („Pisac u kupatilu“, Aleksandar Ćuković)