Kafka nije živeo kafkijanski

Lu Rid: Uradi pravu stvar

D. M. Tomas: Celuloidni snovi (2)