Alber Kami čita početak romana “Stranac”

Kako izgleda soba u kojoj piše Haruki Murakami

Tri pisma Kurta Vonegata

Festival u Guči kroz objektiv Imre Saboa

Stihovi Vaska Pope. Recituje: autor.

Selimovićevi romani na pozorišnim daskama