O poeziji i pozorištu – Sara Radojković

  “Vi znate i ne znate šta je to delovati ili patiti. vi znate i ne znate da je delovanje patnja, A patnja delovanje. Niti delač pati Niti strpljiv deluje. Već oba su utvrđena U večitoj akciji, u večitom strpljenju Kome svi moraju da se pokore da bi bilo željeno I koje svi moraju da propate…

Continue Reading...

Obavesti me Ostavite nam vaš e-mail kako biste na vreme dobijali nove vesti sa našeg sajta