“Nož” Salmana Ruždija

Smrt autora, esej Rolana Barta

O Kafkinom jeziku, stilu i prevodljivosti