Vodič kroz simfonije: Betovenova Peta

O predstavi „Br.43 Prljavština“ na Bitefu