Marlon Džejms o snazi mita u prozi Nila Gejmena

Snovi i autoritarizam – šta su Nemci sanjali pod nacističkim režimom