Maša Seničić: „Čitajući Luisa Kerola naletela sam na…” – razgovor o knjizi „Povremena poput vikend-naselja” (Treći Trg, 2019)

Led Jaceka Dukaja – intelektualni zamah i svežina ideja

Nada u zakone prirode („Početne koordinate“, Monika Herceg)

Filip Rot preminuo u 85. godini

Skica za portret: Kurt Vonegat u baru