Pregled pesničke produkcije za 2014. godinu

Gerhard Falkner: Poetika maničnog govora