Neofeudalizam: kraj kapitalizma? – I deo

Da li je Hemingvej zaista napisao najkraću priču na svetu?