Nagradu Mladi Dis dobila Milica Špadijer

Pet romana u najužem krugu za NIN-ovu nagradu