Srpski PEN: Politička zloupotreba Pekića

PEN: Sloboda govora je ugrožena