Brus Četvin: Ovo je svet nomada

Tehnika pesme, esej Antuna Branka Šimića

Protiv interpretacije, esej Suzan Sontag

Isidora Sekulić: Karikatura