Tehnika pesme, esej Antuna Branka Šimića

Protiv interpretacije, esej Suzan Sontag

Isidora Sekulić: Karikatura

Razgovor sa Gojom, esej Ive Andrića