Anđeo je tako gadljiv (Radivoj Šajtinac, “Pseća suza”)

Pregled pesničke produkcije za 2014. godinu