Šta čitaju oni koji pišu: Marija Dejanović

O modernosti, esej Antuna Gustava Matoša