Izložba posvećena dadaističkoj i nadrealističkoj periodici

Izložba posvećena dadaističkoj i nadrealističkoj periodici

Izložba pod nazivom Avangarda: od dade do nadrealizma, posvećena dadaističkoj i posebno nadrealističkoj periodici, otvorena je 28. maja u galerijilegatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića, i trajaće do 17. avgusta.

Mali časopisi, les petites revues, small ili little magazines, bili su jedna od osnovnih mikroinstitucija istorijskih avangardi. Kroz ove nekomercijalne i najčešće kratkoveke revije i almanahe, kao i kroz samizdat edicije i druge oblike male štampe, avangardni pokreti kreirali su nezavisan javni prostor za afirmaciju svojih nekonformističkih po-etika. Shvaćen kao otvorena i fleksibilna tipo-poetička struktura, časopis se u avangardi oblikuje i istražuje kao autonoman aktivistički i književno-umetnički žanr.

Cilj izložbe je da proširi geografski, hronološki i poetički horizont za istraživanje uređivačkih praksi dade i nadrealizma. Raznovrsnost dadaističke i nadrealističke štampe, kao i širi kulturnopolitički kontekst realizacije i prevrednovanja nadrealističkih ideja, predstavljeni su kroz više od četrdeset časopisa objavljivanih od 1916. do 1992. godine. Izložba prati paralelno srpske/jugoslovenske i francuske publikacije i ukazuje na pluralitet nadrealističkih grupa i tendencija u obe sredine. Uključivanjem do sada nepoznate arhivske građe, nadrealistički časopis sagledava se kao velika laboratorija kolektivnog stvaranja, a posebno su naglašena pitanja organizacije grupe, automatizma i simulacije, želje i ljubavi, istraživačkog i angažovanog duha nadrealizma.

Većina izložbenog materijala istražena je i predstavljena na temelju građe iz zaostavštine Marka Ristića (Arhiv i Biblioteka SANU), pa je izložba ujedno i prilika da se široj javnosti ukaže na izvanredan kulturni profil, bogatstvo i značaj Ristićevog legata. Izložba obuhvata i neka sasvim retka i nedostupna izdanja, poput publikacija Stišavanja (1926), Tragovi (1928–1929) i Četiri strane – I tako dalje (1930), koje su predstavljene na temelju ličnih primeraka Đorđa Kostića.

Autorke izložbe su Biljana Andonovska (Institut za književnost i umetnost) i Aleksandra Mirčić (Muzej savremene umetnosti).

03 Od dade do nadrealizma 3

02 Od dade do nadrealizma 2

01 Od dade do nadrealizma 1

4 Kolaž Putevi nova serija

5 La Revolution surrealiste, 1

6 La Revolution surrealiste

7 Svedočanstva

8 Vecnost9 Stišavanja10 Pedeset u Evropi

11 Tragovi

12 Nemoguće, nacrt strane

15 Monotaure

16 Acephale

17 Intervention Surrealiste, Documents34

18 Ristić, Turpituda

 

Prijavi se za Glif obaveštenja

Pratite nas i nepropusti nove sadržaje na našem portalu


Tagged: