Mopasanova pouka

Što ćemo s Hemingwayjem?

Tako je radio Hawthorne