Imenovan novi Upravni odbor Narodne biblioteke Srbije

10 najčitanijih knjiga domaćih autora u 2017.

Otvorena audio-vizuelna kabina za čitanje u NBS