Fon Trir: Umetnicima je suđeno da pate, jer patnja donosi bolje rezultate