8 knjiga za razumevanje zapadne civlizacije prema Nil Degras Tajsonu Koje su to knjige koje su bile formativne za ljude koji su stvorili zapadni svet, odgovor daje poznati i popularni naučnik Nil Degras Tajson.

Za one koji ne znaju, a šteta je ne znati lik i delo ovog čoveka, Nil Degras Tajson je poznati američki astrofizičar, kosmolog, pisac, popularizator nauke. Vikipedija kaže da je od 1996. godine direktor Hejdenovog planetarijuma, koji se nalazi u sklopu znamenitog Američkog prirodnjačkog muzeja. Tajson je zanimljiv, lucidan i harizmatičan govornik, što je pokazao u mnogim emisijama i serijalima u kojima je gostovao.

Između ostalog, učestvovao je u javnoj debati koju je organizovao sajt Reddit pod imenom „Pitaj me bilo šta“. Jedan od posetilaca sajta je postavio pitanje ovom naučniku Koje knjige bi trebalo da pročita svaka inteligentna osoba na ovoj planeti? Nil Degras Tajson je s tim u vezi sastavio listu od 8 knjiga na osnovu toga „na koji način je njihov sadržaj uticao na ljude koji su formirali zapadnu civilizaciju“. Evo te liste, gde svaki naslov prati objašnjenje zašto je na tom spisku:

  1. BIBLIJA – zato što treba naučiti kako je lakše da vam drugi govore šta da mislite i u šta da verujete, nego da to sve radite sami.
  2. MATEMATIČKI PRINCIPI PRIRODNE FILOZOFIJE, Isak Njutn – zato što treba znati da je moguće spoznati univerzum.
  3. POREKLO VRSTA, Čarls Darvin – zato što treba znati da smo u srodstvu sa svakim živim bićem na Zemlji.
  4. GULIVEROVA PUTOVANJA, Džonatan Svift – da bismo naučili, između ostalih satiričnih lekcija, i da su ljudi većinu vremena prostaci.
  5. DOBA RAZUMA, Tomas Pejn – kako bismo razumeli da je moć racionalnih misli primarni izvor slobode nasvetu.
  6. BOGATSTVO NARODA, Adam Smit – zato što treba znati da je kapitalizam vid ekonomije pohlepe, što je još jedna od sila prirode.
  7. UMETNOST RATOVANJA, Sun Cu – da bismo videli kako se čin ubijanja drugog ljudskog bića može podići na nivo umetnosti.
  8. VLADALAC, Makijaveli – da bi nam bilo jasno kako ljudi koji nemaju moć čine sve da bi je dobili, a oni koji imaju moć čine sve kako bi je sačuvali.

Nil Degras Tajson je takođe dodao da „ukoliko pročitate sva ova navedena dela, steći ćete dubok uvid u većinu toga što je pokretalo istoriju zapadnog sveta“.

Maria Popova
(prevod: Danilo Lučić)

izvor: brainpickings.org

Prijavi se za Glif obaveštenja

Pratite nas i nepropusti nove sadržaje na našem portalu


Tagged: