Glas nemih glasova (“Detroit”, Bojan Vasić)

Goran Korunović
Glas nemih glasova

U zbirci Detroit, objavljenoj u ediciji Caché, Bojan Vasić nastavlja da prepoznatljivom pesničkom slikovitošću predočava ukrštanja političkog i privatnog, društvenog i partikularnog, istorije i svakodnevice.

„Više niko nema razloga da ćuti“ – stih je koji otvara zbirku. Ipak, Vasićevi lirski junaci nemaju glasa – oni čine nesagledivu i neprebrojivu zajednicu onih koji preživljavaju na dnu hijerarhije ustaljene kapitalističkim poretkom. Njihovo lirsko „lice“ lišeno je patosa i jednodimenzionalnog angažmana, pesnik ih oblikuje brzom smenom kadrova svakodnevice u kojoj su zaboravljeni i uzroci propasti i putevi izlaza.

Osim toga, simultanim slikama u Detroitu pruža se i predstava stvarnosti koja prekoračuje ram socijalnih odnosa: tako „jabuke raka njišu se nad glavom“, „usna se udvara drugoj kao golub koji gori“, „na rame suvih kupina sleće jutro teško kao ptica od uglja“. I sugestivnost slikanja odnosa eksploatacije zapravo prevashodno proističe iz takve žive imaginacije i otkrivalačkog potencijala pesničkog jezika nove Vasićeve zbirke. Sa druge strane, levijatan kapitalizma je depersonalizovan, njega reprezentuju simulakrumi reklama, duge senke korporacija, sablast tržišta i recesija koja ukida pojedinačne volje.

Ko zapravo, u Detroitu, vidi takav svet? Glas koji nam sve to prenosi vrlo često se postavlja kao Mi, ili se obraća nekom iz zajednice podređenih, ekstremno retko se oglašavajući zamenicom Ja. Glas koji nam sve saopštava zapravo ne dvoji sebe od onih koje obuhvata lirskom imaginacijom. U tome je verovatno ključni zaokret nove Vasićeve zbirke – ako lirski junaci Detroita ne nalaze načina da artikulišu svoju poziciju, čini se da upravo glas pesnika može da progovori u njihovo ime i o njima. Dok se ne steknu drugačiji uslovi.

Detroit, Bojan Vasić, samizdat, 2015
Detroit, Bojan Vasić, samizdat, 2015

[alert type=”e.g. warning, danger, success, info”]Goran Korunović (1978) je do sada objavio knjige: Gostoprimstva (poezija, 2011), Reka kaiševa (poezija, 2012), Literatura i opasnost (komparativni ogledi, 2013), Crvena planeta (poezija, 2014).[/alert]

Prijavi se za Glif obaveštenja

Pratite nas i nepropusti nove sadržaje na našem portalu


Tagged: