Raspisan konkurs za nagradu “Nikola Milošević”

Radio Beograd 2 raspisuje konkurs za nagradu “Nikola Milošević” za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije.

U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane 2018. godine. Knjige dostaviti, u četiri primerka, do 22. decembra 2018. godine, Sekretarijatu Radio Beograda 2 (lokal sa portirnice 3170), od 9 do 15 sati radnim danima, ili poslati poštom na adresu: Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11000 Beograd, sa napomenom: Konkurs za nagradu „NIKOLA MILOŠEVIĆ“.
Više informacija možete dobiti na telefon 011 655 317

Prijavi se za Glif obaveštenja

Pratite nas i nepropusti nove sadržaje na našem portalu


Tagged: