BOGOTRAŽENJE OBESVETITELJA (Endre Adi, „ Na kočijama Svetog Ilije“) Pod uticajem Bodlera, Verlena i drugih francuskih simbolista, Adijev pesnički svet je zbunjujuće složen.

Endre Adi (1877–1919), pravnik, novinar, najznačajnija je i najliberalnija ličnost modernog mađarskog pesništva. Mnogi su ga smatrali ili ga smatraju najvećim mađarskim pesnikom 20. veka. Ostao je upamćen po nepokolebljivoj veri u društveni napredak i razvoj, te po svojoj poeziji, kroz koju je razmatrao pitanja savremenog evropskog iskustva: ljubavi, prolaznosti, vere, individualnosti i patriotizma.

Njegov život bio je rastrzan između uzvišenih i božanskih težnji te kužne i nečiste stvarnosti. Ne čudi onda to što je Adi viđen kao metafizički pesnik, ali sa snažnom željom za senzualnim užicima; kao nacionalni pesnik u tradicionalnom smislu, koji je mogao da pruži poetsko dostojanstvo političkim ideologijama svog vremena, ali čija mu je narcisoidna osetljivost takođe donela etiketu egzibicionizma; kao moralista koji je kritikovao svoje savremenike gnevom proroka iz Starog zaveta, ali je isto tako i u maniru Dostojevskog priznao da je bio veliki grešnik; kao duboko religiozan pesnik čije je paganstvo sablažnjavalo hrišćane; i kao „gospodin”, koji je podržavao tradicionalne plemićke vrednosti, ipak je, u društvenom smislu, bio revolucionar drastičnih stavova.

Pod uticajem Bodlera, Verlena i drugih francuskih simbolista, Adijev pesnički svet je zbunjujuće složen. Iako je jedva moglo biti inovacija u izboru poetskih tema, njegov pristup Bogu, životu, smrti, ljubavi, bogatstvu, borbi za opstanak u savremenom društvu te mađarskom identitetu bio je radikalno nov. Novina koju je uneo bila je prvenstveno u originalnosti njegove mašte, koja je iznedrila bogatu raznolikost asocijacija, ali u gotovo jednakoj meri i u dualnosti njegovog ega, koji je istovremeno stremio ka suprotnim smerovima u potrazi za sveukupnim iskustvom.

U zbirci „Na kočijama Svetog Ilije“ odvija se Adijev neprekidni boj sa religijom. Bog je za pesnika Svemoćni kome je virtuoznost uveliko dosadila, koji ne pruža vođstvo, niti kažnjava, pa i ne nagrađuje. I ova zbirka je, kao i mnoge druge koje je objavio, izazvala žestoke polemike, koje su se doticale i lika i dela pesnika, njegovog paganstva, koje je sablažnjavalo hrišćane, njegove deklarisane privrženosti levičarskim političkim ciljevima, slavljenja čulne ljubavi i neortodoksnog pristupa Bogu u njegovim pesmama, radikalnim po formi, jeziku i sadržaju, kao i po kombinovanju elemenata erotizma sa političnošću, biblijskih prizora i stila sa apokaliptičkim vizijama.

Ovo izdanje zbirke „Na kočijama Svetog Ilije” u prepevu Marije Cindori-Šinković donosi nam saradnja izdavačke kuće IPC Media i programa Kreativna Evropa Evropske unije kroz projekat „Objedinjujuća snaga različitosti: evropska književnost kroz vreme, žanrove i jezike“ i ono je prvi prevod na srpski jezik knjige pesama Endrea Adija koju je on uredio. Prvi put objavljena 1908, zbirka ima 108 pesma razvrstanih u sedam ciklusa. Tematsku novinu „Na kočijama Svetog Ilije”, u odnosu na prethodne Adi­jeve knjige, čini prvi ciklus „Na Sionskoj gori”, u kojem Adi prvi put objavljuje šesnaest svetovnih pesama o Bogu. U mađarskoj književnosti se konstituisao poseban žanr ove vrste lirike, koji bi u srpskom pesništvu mogao da se imenuje lirikom (ili pesmom) bogo­traženja. Šesnaest pesama, zajedno sa prologom zbirke, najlepše su pesme ovog žanra u mađarskoj književnosti.

Osnovna lirska odlika pesama ne samo ove, već i pesama svih drugih Adijevih zbirki, jeste da naizgled obične teme (vršidba, se­oska kuća ), situacije (u prolećnom vihoru, proleće na selu), slike (beli lotosi, bela marama, palata Rotšilda) dobijaju suštinski značaj, koji nadilazi njihovo rečničko značenje, prolaze izvesnu pesničku transupstancijaciju i preobražavaju u simbole sa vanvremenskom postojanošću. Opalizacija značenja tih simbola otvara mogućnost da se pesme čitaju na različitim nivoima smisla, ali isto tako, da se aktuelizuju u različitim epohama sa značenjima koja se u njih učitavaju.

Prijavi se za Glif obaveštenja

Pratite nas i nepropusti nove sadržaje na našem portalu


Tagged: