Srpski PEN: Politička zloupotreba Pekića

Juče otkriven spomenik Borislavu Pekiću