Pripovjedni tok od jedne amplitude („Pisac u kupatilu“, Aleksandar Ćuković)

Senka i Santiago („Kintsugi tijela“, Senka Marić)

Drugačiji talasi (“Naplavine”, Karen Gilis)

Alergija na svijet (“Volfram”, Bojan Vasić)