Razgovor sa Gojom, esej Ive Andrića

O modernosti, esej Antuna Gustava Matoša

Filozofija kompozicije, esej E. A. Poa