Protiv interpretacije, esej Suzan Sontag

Isidora Sekulić: Karikatura

Razgovor sa Gojom, esej Ive Andrića

O modernosti, esej Antuna Gustava Matoša