Da li je ukrajinski jezik ili dijalekat? Zavisi koga pitate i kako će se završiti rat Da li je nešto jezik ili dijalekat zavisi od toga da li se korisnici tih govornih oblika razumeju. Politički, jezik je dijalekat sa vojskom i mornaricom. Da li će ukrajinski govorni oblik biti odlučen lingvistički ili politički?

 

Od početka rata u Ukrajini, broj ljudi koji uče ukrajinski na Duolingu, aplikaciji i sajtu za učenje stranih jezika, porastao je za više od 500%.

Većina onih koji uzimaju da uče ukrajinski jezik verovatno nisu svesni da postoji dugotrajna kontroverza o ovom posebnom govornom obliku. Jedna strana Ruse i Ukrajince gleda kao „jedan narod“, a suprotna ne.

Prvi tvrde da je ukrajinski samo dijalekt ruskog, dok drugi tvrde da je to poseban jezik. Ko je u pravu?

Nažalost, ne postoji jasan odgovor. Koja je razlika između jezika i dijalekta zavisi od toga kome postavljate to pitanje.

Iz ugla lingvistike

Mnogi lingvisti svoje određivanje da li je nešto jezik ili dijalekat zasnivaju na tome da li se korisnici tih govornih oblika međusobno razumeju. Jednostavno, ako dve osobe govore različitim dijalektima istog jezika, verovatno se mogu razumeti. Međutim, ako dvoje ljudi govore različite jezike, verovatno neće moći da se razumeju.

Prema ovoj definiciji, češki i slovački se mogu posmatrati kao dijalekti istog jezika. Isto važi i za indonežanski i malajski.

Neki govorni oblici izgledaju sasvim drugačije na papiru. Na primer, srpski se piše varijacijom ćirilice, kao ruski, dok hrvatski koristi oblik latiničnog pisma, poput engleskog. Ipak, mnogi lingvisti bi srpski i hrvatski smatrali dijalektima istog jezika, jer je razumljivost govornih oblika ono što se generalno računa.

Ljudi veoma dugo govore, ali pišemo tek nekoliko milenijuma. Osim toga, od otprilike 7.000 poznatih živih jezika samo oko 4.000 ima sistem pisanja.

Politika govori nešto drugačije

Za politikologe, razlika između jezika i dijalekta nije zasnovana na međusobnom razumevanju, već na politici. Na primer, hindi i urdu su odvojeni jezici, jer vlade Indije i Pakistana kažu da jesu, iako su kolokvijalni govorni oblici ove dve varijante zapanjujuće slični.

Maks Vajnrajh, proučavalac jidiša, popularizovao je ideju da je „jezik dijalekt sa vojskom i mornaricom“. Drugim rečima, neka vlada može da promoviše stav da je dijalekt poseban jezik čak iako u lingvističkom smislu to nije.

Moldavija, na primer, tvrdi da je moldavski poseban jezik, iako je skoro identičan rumunskom. Iako se Rumunija iznervirala zbog takvog jezičkog rebrendiranja, prema članu 13 moldavskog ustava, službeni jezik u zemlji je moldavski, a ne rumunski. Dakle, ova dva jezika su odvojena – barem politički.

Dodeljivanje zvaničnog statusa određenom govornom obliku ne samo da podstiče njegovu upotrebu u vladinim institucijama, uključujući i sudove, već takođe obično znači da će se govorni oblik predavati u školama, čime se obezbeđuje da buduće generacije dele zajednički jezik – čak i ako je smišljen u nacionalističke svrhe.

Kao što se dijalekt sa vojskom i mornaricom može smatrati zasebnim jezikom, jezik sa vojskom i mornaricom može druge jezike nazvati pukim dijalektima. Na primer, službeni jezik Narodne Republike Kine je standardni kineski, koji se često skraćuje na jednostavno „kineski“ i ponekad se – što je sporno – naziva mandarinski. Međutim, ovo nije jedini oblik govora koji se može čuti širom ove zemlje.

Kantonski se naširoko govori u Hong Kongu i u okolini, ali se često tretira kao dijalekt „kineskog“. Međutim, govornici mandarinskog i kantonskog se međusobno ne razumeju. Kao takvi, u lingvističkom smislu, ova dva govorna oblika ne bi se smatrala dijalektima jednog jezika, već odvojenim jezicima.

Da bi ojačala moć centralne uprave protiv separatističkih sentimenata, kineska Vlada je dugo promovisala program ujedinjenja jezika. Namera je i da se stvori zajednički način komunikacije za celu zemlju, ali i da se minimiziraju jezičke i kulturne razlike koje postoje među različitim zajednicama. Da bi pomogli u širenju standardnog kineskog, kako ga je definisala Vlada, zaposleni na televiziji i radiju moraju da odgovore na stroge zahteve i čak mogu biti kažnjeni zbog pogrešnog izgovora.

Širom Kine, lokalni oblici govora se postepeno ukidaju kao sredstvo u školskoj nastavi u korist mandarinskog. Mnogi od ovih oblika sada su u opadanju, a neki su u opasnosti da nestanu. Takvi napori ne znače nužno da ove vrste govora nisu „pravi jezici“ u lingvističkom smislu.

Ali politički, razlika između jezika i dijalekta je ono što Kina kaže da jeste. Ovo se čak odražava i na međunarodnom nivou, jer mnoge organizacije, poput Ujedinjenih nacija, priznaju „kineski“ kao oblik govora koji je standardizovala i promovisala kineska Vlada.

Rešavanje sukoba

Dakle, da li je ukrajinski dijalekt ruskog ili zaseban jezik? Lingvistički, ukrajinski i ruski se razlikuju otprilike koliko i francuski i portugalski. Iako i francuski i portugalski potiču od latinskog, sada su se dovoljno razdvojili da otežavaju međusobno razumevanje. Slično tome, dok ukrajinski i ruski dele zajedničkog pretka, njihovi današnji govorni oblici sada su dovoljno različiti da postoji jak lingvistički razlog da se smatraju zasebnim jezicima.

Politički, međutim, da li je ukrajinski dijalekt ili jezik, delimično će zavisiti od toga kako će se rat završi. Ako Ukrajina ostane nezavisna država koja ukrajinski smatra posebnim jezikom – to će biti poseban jezik.

Ako, međutim, Rusija na kraju uspostavi kontrolu nad čitavom Ukrajinom, i time završi proces koji je započela 2014. godine aneksijom Krima, onda bi Rusija mogla da promoviše stav da je ukrajinski samo puki dijalekt ruskog, kako bi ojačala status Ukrajine prema kome je ona deo Rusije.

Ukratko, ne samo da je ugrožen teritorijalni integritet Ukrajine, već je ugrožena i nezavisnost jedinstvene i posebne kulturne zajednice.

Piše: Joshua Holzer
Izvor: theconversation.com
Ilustracija: geralt/pixabay
Preveo: Danilo Lučić

Pročitajte i kako je jedan češki lingvista Vojteh Merunka osmislio jezik koji je kombinacija svih slovenskih jezika.

Prijavi se za Glif obaveštenja

Pratite nas i nepropusti nove sadržaje na našem portalu


Tagged: