Ljudmila Petruševska i priče o ženama

Lavirint postanka (“Broj nula”, Umberto Eko)

Glas nemih glasova (“Detroit”, Bojan Vasić)