Kafe “Hijena” Jane Benjove – jezoviti eho grada

Arhipelag Japan („Fascinantni Japan“, Ilja Musulin)

Vrt jezika („Tkiva“, Marjan Čakarević)

Koja Evropa? („Lampeduza“, Dragan Radovančević)